Om oss

Endringspatruljen har lang erfaring og høy kompetanse innen barnevernsarbeid.

Stiftet i 2009 og har base i Kristiansand med oppdrag på hele Agder.

Endringspatruljen bestreber oss på rask oppstart i saker, bruk av tiltaksplan som styrende for vår jobbing, tett samarbeid med barneverntjenesten og god dokumentasjon på våre oppdrag.

Endringspatruljen tilbyr tjenester innen følgende områder;

 • Veiledning av familier
 • Undersøkelser etter Lov om Barneverntjenester
 • Tilsyn ved samvær
 • Uanmeldte tilsyn
 • Oppfølging/ettervern av ungdom på hybel

Vi er fleksible i forhold til behov, og bestreber oss på å tilby det oppdragsgiver etterspør.

Ansatte

Ansatte

Vi har god kompetanse på felter som gjennomføring av undersøkelser, styrking av foreldreferdigheter, nettverksarbeid, tilsyn ved samvær, flyktninge- familier og tett samarbeid med ulike offentlige etater. Vi har over tid opparbeidet en god oversikt over hvilke andre tjenester og personer, som kan bidra til en positiv utvikling for de familiene vi samarbeider med. 

Christina Bjerkeli Sandnes

Utdannet barnevernspedagog i 1999. Har erfaring fra krise- og utredningsinstitusjon for ungdom, langtids- institusjon for ungdom, den kommunale barneverntjenesten og MST (multisystemisk terapi). Har jobbet i Endringspatruljen siden 2010.

Vi tilbyr

Undersøkelse

Les mer ...

Veiledning

Les mer ...

Veiledning

Veiledning

Endringspatruljen tilbyr ulike former for veiledning. Vårt utgangspunkt er alltid barneverntjenestens tiltaksplan. Omfang og innhold i oppdraget avtales med barneverntjenesten. Vi avtaler hyppighet på evaluering og ønske om skriftlig rapportering med den enkelte barneverntjeneste. Oppdragene kan avtales med ett avtalt timeantall pr mnd, evt med en døgnkontinuerlig tilgjengelighet på tlf i de saker hvor barneverntjenesten ser at det er ett behov.

Endringspatruljen tilpasser hvor og når vi møtes etter familiens livssituasjon.

Endringspatruljen har erfaring fra samarbeid med ulike typer familier som;

 • stefamilier
 • enslige foreldre
 • familier med innvandrerbakgrunn
 • fosterfamilier
 • oppfølging av ungdom over 18 år
 • oppfølging av enslige mindreårige bosatt på mottak

Vi har erfaring med mange ulike typer utfordringer familiene kan stå i;

 • regulering av ulike typer atferdsproblemer
 • etablere god struktur gjennom rutiner og forventninger til voksne og barn
 • ta i bruk ulike virkemidler/verktøy
 • etablere kontakt og samarbeid med offentlige etater
 • igangsette fritidsaktiviteter for barn/ungdom
 • økonomisk veiledning for foreldre/ungdom
 • involvering av nettverk
 • samarbeid med frivillige organisasjoner i forhold til aktiviteter og leksehjelp

Kontakt oss

932 44 453
Nordlia 8, 4637 KRISTIANSAND S
Orgnr 993 979 724